Automatyka i robotyka 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki

Architektura 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Architektury
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Architektury
 • Politechnika Śląska
  Wydział Architektury

Biotechnologia 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Śląska
  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny

Budownictwo 2017

 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Lądowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Elektronika i telekomunikacja 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Elektrotechnika 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektryczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Elektryczny

Energetyka 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Energetyki i Paliw
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Fizyka techniczna 2017

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Fizyki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Geodezja i kartografia 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Geodezji i Kartografii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Górnictwo i geologia 2017

 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Informatyka 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Inżynieria biomedyczna 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Inżynieria chemiczna i procesowa 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Technologii Chemicznej

Inżynieria materiałowa 2017

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria środowiska 2017

 • Politechnika Śląska
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Inżynierii Środowiska

Logistyka 2017

 • Politechnika Śląska
  Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Opolska
  Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Mechanika i budowa maszyn 2017

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny

Mechatronika 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Technologia chemiczna 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Chemiczny
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Transport 2017

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Transportu
 • Politechnika Śląska
  Wydział Transportu
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Mechaniczny

Zarządzanie i inżynieria produkcji 2017

 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Inżynierii Produkcji
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Zarządzania

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny