Polska gospodarka jest w bardzo dobrej formie, co przekłada się na wzrost wynagrodzeń. Niskie bezrobocie, niż demograficzny i wzrost popytu na pracownika sprawiły, że na rynku gospodarczym wciąż brakuje informatyków i inżynierów. Dotyczy to zwłaszcza osób specjalizujących się w nowych technologiach.

W ostatnich latach coraz częściej młodzi ludzie wybierają kierunki ścisłe. Przybywa studentów na uczelniach technicznych. Ich absolwenci szybciej znajdują wymarzoną pracę w swoim zawodzie i z reguły zarabiają więcej niż ich koledzy, którzy ukończyli kierunki humanistyczne. Jeżeli tendencja zwyżkowa związana ze wzrostem płac się utrzyma, różnica w zarobkach między nimi może się jeszcze bardziej pogłębiać. Na rynku pracy w najbardziej korzystnej sytuacji są absolwenci kierunków technicznych oraz pracujący w branży IT. Im wyższe mają kwalifikacje, tym większe szanse na satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Staż ma znaczenie

Jak wynika z „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń” przeprowadzonego przez firmę „Sedlak & Sedlak”, w 2017 roku mediana wynagrodzeń magistrów inżynierów była o 1.145 zł wyższa od zarobków magistrów i wyniosła 5.645 zł brutto miesięcznie. 25 proc. z nich zarabiało w 2017 roku powyżej 8.500 zł.

Osoby z tytułem magistra inżyniera otrzymują największe całkowite wynagrodzenie w województwie mazowieckim (7.081 zł). Od lat ta tendencja się utrzymuje, co wynika z faktu, że w samej Warszawie koncentruje się szereg korporacji i mniejszych firm, gdzie jest duże zapotrzebowanie na pracowników. Nieco mniejsza pensja wpływa na konto magistrów inżynierów w województwie dolnośląskim (6.300 zł) oraz pomorskim (6.000 zł). Najmniej zarabiają oni w województwie lubelskim (4.153 zł), świętokrzyskim (4.210 zł) oraz warmińsko-mazurskim (4.354 zł).

Wysokość wynagrodzenia jest w dużej mierze uzależniona od stażu pracy. Im więcej przepracowanych lat, tym sytuacja jest bardziej korzystna. Magistrzy inżynierzy, którzy mają duże doświadczenie i pracują powyżej 16 lat, otrzymują 7.300 zł brutto miesięcznie. Pensja pracowników mieszczących się w przedziale 11-15 lat jest o ok. 200 zł niższa. Osoby dopiero zdobywające doświadczenie mogą spodziewać się wynagrodzenia w kwocie 3.493 zł. Po pięciu latach pracy jest ono wyższe o ponad 1 700 zł.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost płac w budownictwie. Jeszcze 10 lat temu były one niskie. Ale kiedy kryzys na rynku się skończył, zaczęto ponownie dużo budować, a w samej branży zaczęło brakować specjalistów o określonych kwalifikacjach. Według raportu pensja kierownika budowy wynosi 7.100 zł brutto miesięcznie, a kierownika robót budowlanych 7.081 zł. Mniej zarabia projektant konstrukcji budowlanych, bo 5.700 zł, inspektor nadzoru – 5.000 zł, a inżynier budowy 4.210 zł.

W przedziale 5.000 zł – 6.000 zł mieszczą się wynagrodzenia specjalistów z branży energetycznej, m.in. projektantów instalacji elektrycznych i energetyków. Powyżej 4.000 zł kształtuje się uposażenie m.in. specjalistów ds. logistyki oraz badań i rozwoju, a także technologów produkcji. Poniżej tej kwoty zarabiają specjaliści ds. ochrony środowiska, kontrolerzy jakości, laboranci chemiczni.

Więcej dla IT

W 2017 roku optymizm związany z wyższymi płacami zawitał w działach IT. Pensje magistrów inżynierów wzrosły. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6.500 zł brutto miesięcznie. 25% otrzymywało pensję powyżej 9.527 zł. Taki sam procent osób zarabia poniżej 4.497 zł.

Warszawa wciąż pozostaje w czołówce rankingu pod względem wynagrodzeń w bran- ży IT. Pracownicy z tytułem magistra inżyniera otrzymują 7.800 zł. Na kolejnych miejscach plasuje się Kraków, Wrocław i Gdańsk. Nie bez przyczyny akurat te miasta przodują w zestawieniu. Mieści się w nich najwięcej firm informatycznych lub korporacji z dużymi działami IT. Wyższe są też wynagrodzenia w firmach zagranicznych. W Bydgoszczy i Lublinie specjaliści IT otrzymują mniejsze pensje. Kształtują się one na poziomie od 5.025 zł do 5.600 zł.

Najlepiej opłacani są architekci – projektanci systemów (12.000 zł) oraz starsi inżynierzy oprogramowania (11.000 zł). Niższe stawki mają analitycy ds. IT, konsultanci SAP i administratorzy sieci IT. Na końcu listy płac znajdują się m.in. inżynierzy wsparcia technicznego, czyli tzw. help desk (5.430 zł), oraz graficy komputerowi (3.493 zł). Wynagrodzenie rośnie wraz ze wzrostem szczebla organizacji. Mediana dla dyrektorów działu wynosi 18.562 zł, a kierowników projektów – 11.175 zł.

Poszukiwany, poszukiwana

Spadek bezrobocia, dobra sytuacja gospodarcza i niedobór pracowników sprawiają, że pracodawcy mają problem z obsadzeniem wakatów. Najbardziej pożądani przez pracodawców są absolwenci takich kierunków jak informatyka, automatyka, robotyka, budownictwo, mechanika, systemy produkcyjne, mechanika budowy maszyn czy mechatronika. Osoby, które je kończą, nie czekają długo na ciekawą ofertę. Problemem dla firm jest nie tylko znalezienie specjalisty, ale i jego zatrzymanie.

W IT wciąż brakuje programistów wszelkiej specjalizacji, software deweloperów czy administratorów danych. Rośnie zapotrzebowanie na konsultantów SAP. W Polsce usługi SAP rozwijają się dwa razy szybciej niż gdziekolwiek na świecie. Globalnie wzrost liczby wdrażanych projektów SAP wynosi w naszym kraju 10 proc, o połowę więcej niż w innych krajach.

Wraz z szybkim rozwojem nowych technologii i innowacji rośnie zapotrzebowanie na osoby wyspecjalizowane w tym zakresie. Badania Komisji Europejskiej wskazują, że w ciągu trzech lat w Europie w branży IT przybędzie nawet milion wakatów. Za przyszłościowe zawody uważa się badacza Big Data, architekta internetu rzeczy, inżyniera wirtualnej rzeczywistości czy specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. Z kolei według firmy personalnej HAYS pracodawcy z branży energetycznej i produkcyjnej będą poszukiwać inżynierów z obszaru badań i rozwoju. To cenna wskazówka nie tylko dla absolwentów, ale przede wszystkim dla młodych ludzi wybierających kierunki studiów.

Marzena Tarka

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny