2019 Nazwa uczelni
Wydział
2018 WSK

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.

Partner Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny