Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Fizyka techniczna 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
2018 WSK Ocena
p. kadr.
akadem.

10%
Ekon.
losy
absolw.

15%
Ocena
param.

10%
Upr.
5%
Nadane
stopnie
nauk.

5%
Dostępność
kadr

5%
Akr.
i wyr.
oc. PKA

5%
Jakość
przyj.
na studia

10%
Publ.
6%
Cyt.
4%
FWCI
4%
TOP 10
5%
Wsp.
międz.

4%
Stud.
cudz.

4%
Patenty
prawa
ochr.

8%

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.