Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Inżynieria chemiczna i procesowa 2019

Metodologia
2019 Nazwa uczelni
Wydział
2018 WSK

Uwaga: Decyzją Kapituły, uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż 0,5 procent) zostały sklasyfikowane na pozycjach ex aequo.