Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

  • 21 kierunków przyszłości

Bogata historia, dobre tradycje, umiejętności i doświadczenie plus nowoczesność – to wizytówka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej. Kierunek automatyka i robotyka, kierunek energetyka zajmują I miejsce w naszym rankingu, a kierunek mechanika i budowa maszyn plasuje się na drugim miejscu.

Wydział jest najstarszą i największą instytucją edukacyjną w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki. Jego początki sięgają 1915 roku, kiedy na Politechnice Warszawskiej powstał Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W roku akademickim 1922/23 została utworzona Grupa Lotnicza, z kolei w latach 1925-1927 powstał Instytut Aerodynamiczny. Następnym ważnym krokiem było połączenie Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego (1960 rok). Powstał wówczas dzisiejszy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, łączący dobre tradycje i nowoczesność, nauki podstawowe i stosowane. Na pozór dwie różne dziedziny nauki i techniki miały od tego momentu realizować wspólny program kształcenia studentów. Energetyka cieplna i jądrowa, której produkty ważą setki ton i lotnictwo, gdzie konieczność zwiększenia masy elementów samolotu o kilogram powoduje ból głowy konstruktora.                                              

Obecnie Wydział składa się z dwóch Instytutów: Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) oraz Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, i realizowane są w systemie trójstopniowym: studia inżynierskie (7 semestrów), studia magisterskie (3 lub 4 semestry) i studia doktoranckie (8 semestrów).

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w działających aktywnie kołach naukowych (obecnie jest ich siedemnaście). Korzystają oni także z wymiany studenckiej z uniwersytetami technicznymi z większości krajów europejskich oraz z uczelniami z innych części świata. Zdobyta wiedza i doświadczenia pozwalają studentom Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ubiegać się o granty i zdobywać liczne nagrody w prestiżowych światowych zawodach.

– W 2016/2017 studenci MEiL brali udział w realizacji czterech projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach inicjatywy „Najlepsi z Najlepszych”. Studenci koła SAE AeroDesign po raz drugi w historii zwyciężyli we wszystkich kategoriach międzynarodowych zawodów lotniczych SAE AeroDesign 2016 w USA i pozostali jedyną drużyną w historii zawodów, która tego dokonała. Studenci Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów zdobyli drugie miejsce w kategorii pojazdów miejskich napędzanych benzyną Urban Concept Gasoline na zawodach Shell Eco Marathon 2016 w Londynie i zostali zakwalifikowani do Drivers' World Championship. Ich pojazd osiągnął wynik 256,7 km na jednym litrze paliwa. Studenci tego koła są również główną grupą biorącą udział w znanym projekcie Hyperloop. W 2017 roku studenci MEiL po raz kolejny potwierdzili, że w projektowaniu i budowaniu samolotów bezzałogowych należą do absolutnej światowej czołówki. Pierwszy sztuczny satelita PW-Sat i przygotowywany następny PW-Sat2 są dziełem Studenckiego Koła Astronautycznego wydziału MEiL  – wylicza sukcesy dr hab. inż. Artur Rusowicz, prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. A są to tylko niektóre z osiągnięć studentów, spośród całej gamy sukcesów ich i Wydziału.

Kamila Magdalena Wysocka

Oferowane przez Wydział kierunki to:

  • Automatyka i Robotyka (specjalności: Biomechanika i Biorobotyka, Robotyka, Robotics (tylko studia II stopnia)),
  • Energetyka (specjalności: Chłodnictwo i Klimatyzacja, Systemy i Urządzenia Energetyczne, Zrównoważona Energetyka, Power Engineering (studia w języku angielskim), Nuclear Power Engineering (studia w języku angielskim tylko II stopnia)),
  • Mechanika i Budowa Maszyn (Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego, Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice (tylko studia II stopnia)),
  • Lotnictwo i Kosmonautyka (specjalności: Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka (tylko studia II stopnia), Napędy Lotnicze, Statki Powietrzne, Aerospace Engineering (studia w języku angielskim)).

Tabele rankingowe

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny