Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

  • 21 kierunków przyszłości

Jeśli ktoś chciałby wybierać studia na kierunku inżynieria materiałowa według klucza najdłuższa tradycja + najlepsza jakość kształcenia + materiały metaliczne, powinien się zainteresować ofertą Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jeśli natomiast kogoś interesować będzie klucz jakość kształcenia + poszukiwania nowych materiałów niemetalicznych, może zwrócić uwagę na inżynierię materiałową na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki tej samej uczelni.

Profesor Tadeusz Telejko, dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, mówi: Prowadzone przez nasz wydział studia na kierunku inżynieria materiałowa nastawione są na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii, głównie wytwarzania, przetwórstwa i badania własności tworzyw metalicznych. Studia te łączą solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych.

Dziekan wskazuje na tak istotne dla jakości kształcenia czynniki, jak kadra naukowa o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych (liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. tytuły laureatów Nagród Naukowych Polityki w dziedzinach technicznych w 2015 i 2016 r.), badania stosowane w praktyce przemysłowej i nagradzane na targach międzynarodowych czy wystawach wynalazców (m.in. Złote Medale na wystawie w Teheranie w 2013 r. oraz w Genewie w 2014 r.), zwieńczona sukcesami działalność kół naukowych (np. specjalne wyróżnienie dla zespołu z WIMiIP AGH uzyskane podczas konferencji TMS Annual Meeting & Exhibition w 2015 r. w Orlando, USA) czy wreszcie oficjalne potwierdzenie jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2016 r. (kierunek inżynieria materiałowa, jako jeden z nielicznych, uzyskał najwyższą i prestiżową ocenę „wyróżniającą” przyznawaną za wyjątkową jakość kształcenia w ujęciu merytorycznym i organizacyjnym).

Profesor Telejko podkreśla też to, co dla kandydatów powinno być szczególnie istotne przy wyborze uczelni: fakt zaangażowania studentów w projekty badawcze (także międzynarodowe) i możliwość wykorzystywania w procesie kształcenia nowoczesnej aparatury badawczej (m.in. mikroskop Titan Cubed G2 60-300  – unikalny analityczny transmisyjny mikroskop elektronowy o najwyższej rozdzielczości).

Kandydaci zainteresowani materiałami niemetalicznymi powinni natomiast zwrócić uwagę na inny ofertę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Studia na inżynierii materiałowej na tym wydziale przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu oraz w jednostkach naukowych zajmujących się badaniem nowych materiałów i wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe. Jak wyjaśnia dziekan WIMiC AGH, prof. Włodzimierz Mozgawa: Podjęcie studiów na kierunku inżynieria materiałowa na naszym wydziale gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących budowy, właściwości i sposobów otrzymywania materiałów niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą szybkiego rozwoju wielu innych technologii kształtujących dzisiejszy świat. Kierunek inżynieria materiałowa prowadzony na WIMiC AGH może się pochwalić licznymi akredytacjami, m.in. PKA, European Network for Accreditation of Engineering Education oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

MT

Tabele rankingowe

Partnerzy Rankingu Studiów Inżynierskich

Partner Medialny